Montrer 'tout les'

VOORWAARDEN (BE)

Voorwaarden Disney-filmpakket

1. Aanbieder van de Disney-winactie is Hallmark Cards Belgium N.V. gevestigd op Ruiterijschool 5 B-2930 Brasschaat.

2. Aan de actie kan worden deelgenomen vanaf donderdag 12 december tot en met zondag 29 december 2013. Elke deelnemer kan aan de actie deelnemen door in de actieperiode een Disney-kaart te verzenden op de website  www.hallmark.be.

3. De actie is geldig bij verzending van een Disney-kaart. Iedere deelnemer kan op de bevestigingspagina van de gemaakte kaart, na het lezen en accepteren van de algemene voorwaarden, meedoen door op de button ‘Doe mee’ te klikken.

4. De te winnen prijzen:
5 filmpakketen bestaande uit de volgende DVD-titels:
Mickey’s Magical Christmas, Bambi, The Muppets, Mickey’s Twice upon a Christmas, Countdown to Christmas, The Wild, Chicken Little, Cinderella, 101 Dalmatiërs, Lady & de Vagebond.

5. Hallmark kiest de winnaars uit alle kaarten die meedoen aan de winactie. De winnaars worden in week 1 schriftelijk op de hoogte gebracht. De prijs wordt uiterlijk vier weken na de bekendmaking verstuurd.  

6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Hallmark Cards Belgium N.V.. Hallmark Cards Belgium N.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.

7. Werknemers van Hallmark Cards Belgium N.V.  zijn uitgesloten van deelname aan de winactie. Hallmark Cards Belgium N.V.  behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld bij fraude.

8. Alle persoonsgegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Belgium N.V.  verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van je deelname aan de actie. Hallmark Cards Belgium N.V.  behoudt zich het recht om de winnaars en de deelnemende kaarten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Binnen de actieperiode kan elke deelnemer net zo vaak meedoen aan de Disney-winactie als hij/zij wenst.

10. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelnemers van jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

11. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Belgium N.V.  worden aangepast. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan onderhavige wedstrijd voor eigen risico is. Hallmark Cards Belgium N.V.  wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark Cards Belgium N.V.  bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van het wedstrijdreglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijzen zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Hallmark Cards Belgium N.V.  kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.